tirsdag 18. desember 2012

Lino trykk oppgave

Vi tok potrettbilder og deretter redigerte det utvalgte bildet i photoshop. Deretter snudde vi bilde speilvendt og skrev dette ut.

Det utskrevne bildet brukte vi til å tegne over, ved hjelp av blåpapir på linoplaten vi fikk tildelt.

Så skrapte vi vekk det som skulle være hvitt på bildet. Her er det viktig med detaljer i arbeidet for å få fram ett bra resultat.

På den ferdig skrapte platen brukte vi svart maling for å markere det svarte i bildet.
Deretter brukte vi en presse for å presse motivet over på ett papir.

Her er det ferdige resultatet ved siden av linoplaten.