søndag 11. november 2012

Foto oppdrag

1:  inn kamera på Tv(betyr: time value - lukkertid). Ta flere bilder hvor du prøver ut ulik lukkertid. Velg ut 2 bilder med lang lukkertid 1/8 sekund( fremhever bevegelsen) og 2 bilder med kort lukkertid 1/1250 sekund( fryser bevegelsen)
Lang lukketid: 1/8 sek, f/16, ISO-3200

Lang lukketid: 1/8 sek, f/5.6, ISO-200

Jeg fikk problemer med å ta bilder med kort lukketid grunnet kameraet mitt. Bildene ble mørke uansett hvor høy ISO jeg hadde. 
Derfor kommer disse bildene senere.

2. Ta flere bilder hvor du zoomer samtidig som du tar bildet
Zoom: 1/8 sek, f/5, ISO-200

Zoom: 1/8 sek, f/5, ISO-200

Ta minst 3 nærbilder( makro) av selvvalgte motiv. Velg kamerainnstilling selv.
Makro: 1/60 sek, f/4, ISO-400

Makro: 1/60 sek, f/4, ISO-2000

Makro: 1/60 sek, f/4, ISO-640

4. Ta bilder hvor komposisjonen danner L- linje og S-linje. Velg ut  minst ett eks av hver. 
S-Linje: 1/100 sek, f/5.6, ISO-100

L-Linje: 1/100 sek, f/6.3, ISO-6400
5. Ta bilder av speilinger/ refleksjoner. Velg ut 3 bilder.

Refleksjon: 1/80 sek, f/6.3, ISO-6400

Refleksjon: 1/125 sek, f/6.3, ISO-6400

Refleksjon: 1/200 sek, f/6.3, ISO-6400